Σε 90 δισ. ανέρχονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο

Topnews App: Κατεβάστε την εφαρμογή στο κινητό σας για άμεση και γρήγορη ενημέρωση

Σύμφωνα με έγγραφη απάντηση στην Βουλή της υφυπουργού Οικονομικών Κατερίνας Παπανάτσιου σε ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Ευάγγελου Μπασιάκου, τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο ανέρχονται σε 90 δισ.

Τα στοιχεία δείχνουν πως το σύνολο των οφειλόμενων προς το Δημόσιο (εκτός των φορέων τα γενικής κυβέρνησης) ανέρχεται στα 89.842.762.182 ευρώ.

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται οφειλές ληξιπρόθεσμές και μη, χωρίς τα συνεισπραττόμενά τους, ενώ το σύνολο των φόρων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα επιστροφής ή συμψηφισμού (εκτός φορέων της γενικής κυβέρνησης) ανέρχεται σε 3.584.023.089 ευρώ.

Το σύνολο των 89.842.762.182 οφειλόμενων προς το δημόσιο αναλύεται ως εξής:

– Άμεσοι φόροι: 249.480.010,63
– Εισόδημα: 19.459.178.758,16
– Ειδικές κατηγορίες εισοδήματος: 59.338.549,44
– Φόροι στην περιουσία: 4.170.090.658,34
– Πρόστιμα ‘Αμεσοι: 111.865.152,59
– Έκτακτοι ‘Αμεσοι: 325.723.500,30
– Λοιποί ‘Αμεσοι Φόροι: 48.059.246,47
– Έμμεσοι Φόροι: 45.473.439,79
– ΦΠΑ: 20.057.930.354,77
– Μεταβ. κ΄Συγκ. Κεφαλαίου: 102.299.116,51
– Τέλη και Χαρτόσημα: 244.331.047,78
– Φόροι Κατανάλωσης: 218.555.497,00
– Λοιπές Εισφορές: 81.964.475,14
– Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης: 2.547.581,09
– Έμμεσοι υπέρ τρίτων: 287.355.692,26
– Τέλη Κυκλοφορίας: 324.941.962,22
– Πρόστιμα Έμμεσων Φόρων: 3.898.743.120,28
– Λοιποί Έμμεσοι Φόροι: 38.852.624,36
– Μη φορολογικά έσοδα: 361.758,67
– Μισθώματα: 157.106.927,95
– Υπηρεσίες: 125.210.841,24
– Δικαστικά έξοδα: 1.438.074.918,53
– Αχρεωστήτως Καταβληθέντα: 883.593.880,32
– Πρόστιμα ΚΒΣ: 31.459.155.584,43
– Δάνεια: 1.829.097.402,86
– Υπέρ Διαφόρων Τρίτων: 233.947.383,72
– Λοιπά Πρόστιμα-Μη Φορολογικά: 1.161.772.009,60
– Παράβολα: 323.374,05
– Καταλογισμοί: 1.573.677.650,22
– Δασμοί: 2.223.342,96
– Τέλη και Πρόστιμα Τελ. : 458.984.620,76
– Ακάλυπτες επιταγές: 4.542.468,76
– Λοιπά μη φορολογικά: 779.992.111,72
– Διάφορα μη φορολογικά: 7.966.789,57

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ