Ταυτότητα

Συντακτική ομάδα:

Καραπάνου Ειρήνη (ekarapanou@topnews.gr)

Πατέλη Νάσια (npateli@topnews.gr)

Χαραλαμπόπουλος Λευτέρης (lxaralampopoulos@topnews.gr)

Σπύρου Δημήτρης – Ζώης (dspyroy@topnews.gr)

Γιαγδζόγλου Αντώνης (agiagdzoglou@topnews.gr)

Μπαγουλή Μαριάννα (mbagouli@topnews.gr)